Kalendarz na 2017

 

 


 


Zebranie Założycielskie ZSKS NSKF Polska

 
Z W I Ą Z E K  S P O R T O W Y
 K A R A T E  S H O T O K A N  N S K F P O L S K A
 
 
20 marca 2011r. w Brodnicy odbyło się Zebranie Założycielskie Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci czterech Klubów Założycieli:
 
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji "DRAGON”
 
Maciej Grubski               6 DAN
Jan Maniak                    2 DAN
Robert Moskwa              2 DAN
Andrzej Bojanowski       4 KYU
Adam Wiaderski             6 KYU
Magdalena Binder            
 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „SHOTOKAN” w Brodnicy
 
Bartłomiej Bielicki                   3 DAN
Leszek Celmer                3 DAN
Krzysztof Gorzki            1 DAN
Dariusz Kowalkowski     3 KYU
Andrzej Domagalski
Wojciech Wiśniewski
 
Uniejowski Klub Karate „BASSAI” w Uniejowie
 
Maja Ostrowska             3 DAN
Mateusz Gralka               2 DAN
Wojciech Troczyński      3 KYU
 
Łęczycki Klub Karate „IPPON” w Łęczycy
 
Krzysztof Kalaczyński     3 DAN
Zbigniew Kocoń             2 DAN
Mariusz Galant               1 DAN
Aneta Kalenik                 1 DAN         
 
Przewodniczącym Zebrania Założycielskiego wybrano Shihana Macieja Grubskiego, który na Protokolanta zaproponował Sensei Jana Maniaka. Obaj Panowie przy pomocy wszystkich zebranych sprawnie przeprowadzili Zebranie, na którym uchwalono utworzenie Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska z siedzibą w Poddębicach. Zebranie wybrało także Władze Związku – Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz niezbędne Komisje i ich regulaminy: Metodyczno-Szkoleniową, Sędziowską i Techniczną. Ustaliło wysokość składki wpisowej i członkowskiej oraz wysokości innych składek i licencji. Przyjęto także Plan Szkolenia na 2011r.
Odbyło się także pierwsze zebranie Zarządu, na którym uchwalono: Regulamin Nadawania i Cofania Uprawnień Egzaminatora; Regulamin Nadawania Stopni Uczniowskich i Mistrzowskich; Regulamin Nostryfikacji i Weryfikacji Stopni Uczniowskich i Mistrzowskich; Regulamin Organizacji Zawodów. Przyjęto przedstawione przez Shihana Macieja Grubskiego Wymagania Egzaminacyjne. Powołano Egzaminatorów ZS KS NSKF Polska. Ustanowiono wzór Certyfikatu na stopnie szkoleniowe KYU. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu przyznał Licencje Instruktora ZS KS NSKF Polska oraz wyznaczył Trenera Kadry Polski ZS KS NSKF Polska, którym został Przewodniczący Komisji Metodyczno-Szkoleniowej Shihan Maciej Grubski.
Pełne składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji zamieszczone są w odpowiednich zakładkach naszej strony.
 
Z prawej strony widoczne zdjęcia z Zebrania Zarządu z zaproszonymi gośćmi i członkami Komisji Problemowych.