Kalendarz na 2017

 

 


 


Puchar Europy NSKF 2012

 
 
 
 
 
                                    
Od NSKF Belarus
Do Siedziby Głównej NSKF
Do wszystkich federacji NSKF
 
NSKF Białoruś ma zaszczyt zaprosić was na Puchar Europy NSKF 2012. Zawody odbędą się w hali Mińsk-Arena, Mińsk, Białoruś
 
Rozpoczną się w Sobotę, 10. listopada 2012 o godzinie 9:00 na dwóch matach. Rywalizacja seniorów rozpocznie się w Niedzielę 11.11.2012 o g. 9:00 na jednej macie.
 
Przewidziany jest również trening z Senseiem Tamangiem (Master-class oraz Judge-class) w piątek 09.11.2012 od godziny 18:30.
 
Egzaminy na stopnie Dan przewidziane są na Sobotę 10.10.2012 od godziny 16:00
 
Proszę o dokładne przeczytanie zaproszenia i o odwiedzenie oficjalnej strony NSKF Białoruś w celu dodatkowych informacji oraz w celu śledzenia wszelkich ewentualnych zmian związanych z tym wydarzeniem.
 
Proszę o dopilnowanie, aby wszelkie formularze zgłoszeniowe zostały dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 01.10.2012. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o maila na adres:nskf.by@gmail.com.
 
 
Serdecznie pozdrawiam
Dmitri OSIKA
Przewodniczący Europejskiej Grupy Roboczej, NSKF Belarus
 
MINSK 2012
NSKF SHOTOKAN KARATE
Puchar Europy
 
 
 

 

 
(Federacja Karate w Mińsku)
 
 
Organizator
 
NIhon Shotokan Karate-do Federation Belarus
we współpracy z Minsk Karate Federation
 
Email: nskf.by@gmail.com
Website: www.nskf.by
 
Telephones: +375295588825 (Dmitri Osika),
+375298740027 (Ivan Sasunkevich)
 
PODSTAWOWE INFORMACJE
 
1.      LOTNISKO: National Airport Minsk (MSQ)
2.      HALA SPORTOWA: Minsk-Arena, 111 Pobediteley av., Minsk, Belarus. 
3.      TERMIN ZGŁOSZEŃ: 1st October 2012
4.      FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE: dostarczane na życzenie:nskf.by@gmail.com
5.      TRANSPORT I ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ POŻEGNALNĄ: dostarczane na życzenie nskf.by@gmail.com
6.      ZAKWATEROWANIE: Hostel 20 Euro na osobę za noc, Hotel 40 Euro za osobę za noc. Wszystkie pokoje będą rezerwowane poprzez NSKF Białoruś na podstawie waszych zapotrzebowań. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń 01. października 2012. Proszę przyjąć do wiadomości i pamiętać, że NSKF Białoruś zapłaci z góry za zamówione przez was miejsca hotelowe. Dlatego powinniście być pewni co do liczby pokoi i osób.
7.      PŁATNOŚCI: Wpisowe, transport, impreza pożegnalna: płatne bezpośrednio do NSKF Białoruś w dniu przyjazdu
8.      Wszystkie zgłoszenia należy wysyłać do:nskf.by@gmail.com
 
PROGRAM
 
 
Czwartek 8.Listopada 2012
Przyjazd ekip
 
Piątek 9.Listopada 2012
Przyjazd ekip
09:00  – możliwość treningów, Menadżerowie ekip zostaną poinformowani o godzinach treningów ich drużyn.
18:30 – Master class, sensei Pemba Tamang, tylko czarne i brązowe pasy, opłata 15 Euro
21:00 – Kurs sędziowski, sensei Pemba Tamang
            Opłata 10 Euro (bez egzaminów i certyfikatów)
            Opłata 50 Euro (egzamin i certyfikat wystawiony przez siedzibę główną NSKF)
 
Sobota 10.Listopada 2012
09.00 – zawody dzieci, kadetów i juniorów
15:00 – rozdanie dyplomów
16.00 – zakończenie pierwszego dnia zawodów
18.00 – egzaminy na stopnie Dan, Sensei Pemba Tamang
            Tylko dla członków NSKF, którzy uczestniczyli w Master-class. Jeśli nie jesteś                      członkiem NSKF musisz posiadać budo passport (20 USD). Opłaty egzaminacyjne:                    1. Dan USD Euro, 2. Dan 200 USD, 3. Dan 250 USD, 4. Dan 300 USD.
 
Niedziela 11.Listopada 2012
09:00 – zawody seniorów
15:00 – rozdanie dyplomów
16:00 – koniec drugiego dnia zawodów
17:00 – kongres NSKF
21:00 – wyjazd
 
Puchar odbędzie się w dwóch konkurencjach. Akceptowani będą tylko oficjalni sędziowie NSKF. Puchar seniorów rozegrany zostanie na jednej macie. Akceptowani będą tylko i wyłącznie międzynarodowi sędziowie NSKF. Praca sędziów będzie płatna: Sędzia Główny i Główny Sekretarz 50 Euro, Arbitrzy 25 Euro, Sędziowie 15 Euro, Sekretarze 5 Euro.
 
Opłaty startowe:
Kata Indywidualne:   15EURO za osobę
Kumite drużynowe:   15EURO za osobę
Drużyna:                    30EURO za drużynę
 
 
 
ZASADY, USTALENIA I INFORMACJE
Puchar europy NSKF 2012
9-11.Listopada 2012 – Mińsk, Białoruś
 
 
SĘDZIOWIE:
Sensei Tamang Pemba(Japonia) - Dyrektor Techniczny Zawodów
Maciej Grubski (Polska) Sędzia Główny Pucharu
Każde państwo może przysłać maksymalnie 5. sędziów
Akceptowani będą tylko i wyłącznie sędziowie z licencją NSKF
 
WAŻNE:
Nieprzekraczalny termin rejestracji: 01 Października 2012
-Każde państwo we własnym zakresie pokrywa koszty transportu i zakwaterowania.
-Każde państwo musi dokonać rezerwacji
-Wszyscy uczestnicy muszą posiadać stosowne ubezpieczenie.
 
ZASADY
 
Kategorie:
 
Dzieci:         
Kata chłopców:  7, 8, 9, 10-11, 12-13lat
Kata dziewcząt: 7-9, 10-11, 12-13 lat
 
Kadeci:        
Kumite chłopców: 14-15 lat
Kumite dziewcząt: 14-15 lat                      
 
Juniorzy:    
Kata chłopców: 14-17 lat
Kata dziewcząt: 14-17 lat
Kumite chłopców: 16-17 lat
Kumite dziewcząt: 16-17 lat
 
Seniorzy:    
Kata mężczyzn: 18-39 lat
Kata kobiet: od 18. roku życia
Kumite mężczyzn: 18-39 lat
Kumite Drużynowe mężczyzn (3+1): 18-39 lat
Kata Drużynowe mężczyzn (3+1): 18-39 lat
Kumite kobiet: od 18. roku życia
 
Weterani:    
Kumite mężczyzn: 40-49 lat, 50 lat i więcej
Kata mężczyzn: 40-49 lat, 50 lat i więcej
 
UCZESTNICY MOGĄ STARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ GRUPIE WIEKOWEJ
Wszyscy uczestnicy muszą mieć stopnie NSKF (Weterani – Dan lub minimum 3. Kyu).
Kopie dyplomów oraz stosownych certyfikatów będą potrzebne do weryfikacji.
 
KATA
Eliminacje
do 1/16 – System chorągiewek: SHITEI KATA: Heian 2 - Tekki 1
do 1/8 8 – System chorągiewek: SENTEI KATA: Bassai Dai, Kanku Dai, Jion, Enpi
(shitei kata dozwolone dla stopni poniżej 3. kyu)
Finals (najlepsza ósemka) – System punktowy: TOKUI KATA: NSKF SHOTOKAN KATA
Wszystkie kata dowolnie dobierane przez uczestnika.
 
 
KUMITE
 
Eliminacje i finały: IPPON SHOBU; zasady NSKF
 
Przygotowania i ochraniacze
-Każdyuczestnikpozasenioramiiweteranamimusiposiadać swójwłasnyzestawochraniaczy. Obowiązkowo: napięstniki, szczęka, ochraniacz na piersi (kobiety).Wskazane suspensory dla mężczyzn. Napięstniki powinny być zatwierdzone.
-Wszyscy uczestnicy używający szkieł kontaktowych powinni posiadać swoje własne szkła kontaktowe. W przypadku wypadnięcia szkieł w trakcie pojedynku uczestnik ma 2 minuty na ponowne ich założenie.
 
Inne
-Oficjalnylekarziekipaudzielającaewentualnejpierwszejpomocybędzieobecnacałyczas. Lekarzpodejmujeostateczną decyzję czyzraniony/kontuzjowanyzawodnikmożekontynuować zawodyczyteż musisię znichwycofać.
-Każdy z uczestników musi posiadać swoje własne ubezpieczenie zdrowotne zapewniające mu odpowiednią opiekę medyczną niezależną od lekarzy zawodów, w stozunku do których uczestnik nie może mieć żadnych żądań. Każdy uczestnik ma obowiązek podpisać zrzeczenie się roszczeń jako jeden z elementów w procesie rejestracyjnym. Dla obywateli Unii Europejskiej wskazany jest FormularzE111
-         Wypełnienie obowiązków wizowych pozwalających na wjazd do Białorusi leży po stronie poszczególnych ekip.  NSKF Białoruśnie odpowiada za odmowę wjazdu na teren Białorusi.