Kalendarz na 2017

 

 


 


MIĘDZYNARODOWE LICENCJE KLASY A !

 

Na Kongresie, jaki odbył się podczas seminarium w Rivne (Ukraina) Główny Trener ZS KS NSKF Polska Shihan Maciej Grubski 6 DAN otrzymał z rąk Mistrza Pemba Tamang 8 DAN, międzynarodowe uprawnienia: Sędziego Klasy A, Instruktora Klasy A i Egzaminatora Klasy A.
To ogromne wyróżnienie dla Shihana osobiście, ale także dla całego Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska !