Kalendarz na 2017

 

 


 


I Międzynarodowe Seminarium Karate Shotokan NSKF w Polsce

 

 
Brodnica 28-30.01.2011r
 
     W dniach 26 stycznia – 03 lutego 2011r. na zaproszenie CPSiR DRAGON w
Poddębicach i MUKKS z Brodnicy gościł w Polsce Mistrz Pemba Tamang 8 DAN
Główny Instruktor NSKF. Mistrz pierwszą swoją wizytę w Polsce rozpoczął w
26.01.2011r. Warszawie. Był gościem min. 2 programu TvP, spotykał się z
mediami, przeprowadził pokazowy trening karate, w którym uczestniczyli
zawodnicy z Warszawy, Brodnicy, Poddębic i Uniejowa. Następnie27.01.2011r.
Mistrz udał się do Brodnicy gdzie odbył wizytę w Urzędzie Miejskim w
Brodnicy, oficjalnie przyjął i powitał Mistrza w Brodnicy Pan Jarosław Radacz
Burmistrz Brodnicy oraz Pan Krzysztof Dekert Wiceburmistrz Brodnicy, Mistrz
odwiedził również Komendę Powiatową Policji w Brodnicy, gdzie spotkał się z
Panem Andrzejem Rogalskim komendantem Powiatowym Policji w Brodnicy
i jego podwładnymi. Odwiedził także firmę STOLKAR Pana Wojciecha
Wiśniewskiego, gdzie podziwiał najnowsze wzory mebli.
     Głównym punktem pobytu Mistrza było I Seminarium NSKF w Polsce,
które Mistrz poprowadził w Brodnicy w dniach 28-30.01.2011r. W seminarium
udział wzięło 180 zawodników i zawodniczek z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji
i Ukrainy. Głównym tematem seminarium była praca ciała podczas
wykonywania technik karate oraz oddychanie. Mistrz poruszył także aspekt
Timingu w Kumite i kata. Podsumowaniem szkolenia były egzaminy karate
shotokan NSKF na stopnie KYU i DAN.
     01.02.2011r. Mistrz gościł na ziemi łódzkiej, odwiedził min. Geotermię
Uniejów, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Atlas
Arenę oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi gdzie przyjęty został przez Pana
Dariusza Klimczaka Członka Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Pana
Mariusza Kozińskiego Dyrektora Kancelarii Marszałka.